Inici > Formació tècnica > AQUATours > Visites Tècniques Llevant
AQUATours

Visites Tècniques Llevant

Icon ubication Presencial
Visitas Técnicas Levante

Les visites a les diferents instal·lacions previstes (ETAP, EDAR, IDAM, centre de control operatiu, laboratori, etc.) posaran en relleu les característiques tècniques que les fan atractives a ulls dels professionals pels seus dissenys i models de funcionament moderns, eficients i respectuosos a nivell mediambiental.

El programa suposa, també, un punt de trobada per als professionals del sector interessats a compartir bones pràctiques basades en lexperiència professional.

VISITARÀS:

 • LABAQUA: consultoria mediambiental i laboratori d'anàlisi per a la indústria i per a l'Administració, on apliquen els darrers avenços tecnològics.

 • Parc inundable La Marjal: referent en economia circular de l'aigua i la infraestructura verda.

 • EDAR Múrcia-Est: planta depuradora pionera en projectes vinculats a la recuperació de nutrients de les aigües residuals i el seu ús com a fertilitzants, així com en projectes de regeneració d'aigua lliure de compostos relacionats amb el coronavirus i el seu ús per a reg en cultius experimentals.

 • Dinapsis Benidorm Gestió Urbana de l'Aigua i les Infraestructures Verdes i Blaves: centre de referència a nivell nacional i internacional en recerca i innovació vinculada a la gestió sostenible de l'aigua.

 • Dipòsit anticontaminació de Sant Gabriel: infraestructura potent amb una capacitat màxima d'emmagatzematge de 60.000 m3 que ha millorat significativament els problemes de desbordaments de la zona.

 • ETAP La Contraparada: instal·lació que subministra el 25 % del volum demandat.

 • ITAM Valdelentisco: una de les dessaladores més grans d'Europa (producció anual de 70 hm3/any).

DIRIGIT A:

 • Persones amb titulacions en enginyeries, enginyeries tècniques i llicenciatures en carreres cientificotècniques (biologia, química, ciències ambientals, geologia).

 • Professionals de l'àmbit de l'aigua amb experiència als àmbits tècnics del cicle integral de l'aigua.

 • Professionals responsables de la gestió de l'aigua a empreses del sector, indústries o organismes operadors i reguladors.

 • Professionals amb experiència a l'àmbit de la gestió empresarial.

 • Tècnics/ques i professionals amb coneixements específics en alguna de les etapes del cicle urbà de laigua.

Les principals instal·lacions a visitar:

Dinapsi Benidorm

EDAR Múrcia-Est

Estació de Tractament d'Aigua Potable La Contraparada

DINAPSIS BENIDORM: GESTIÓ URBANA DE L'AIGUA I INFRAESTRUCTURES VERDES I BLAU

Inaugurat el 2017, és el centre de referència nacional i internacional en recerca i innovació vinculada a la gestió sostenible de l'aigua. Al Dinapsi es gestionen en temps real els serveis i actius del cicle integral de l'aigua gestionats per HIDRAQUA. Des d'aquest centre de control, Dinapsis és capaç d'aportar a Benidorm ia la província d'Alacant eines de gran capacitat resolutiva per assolir l'excel·lència al servei, especialment en moments de màxima demanda.

LABAQUA

LABAQUA és una empresa de serveis que ofereix solucions de consultoria mediambiental i laboratori d'anàlisi a la indústria ia l'Administració, on apliquen els darrers avenços tecnològics i on juga un paper fonamental la garantia de la qualitat en totes les línies d'activitat. Gràcies als seus equips i sistemes d'alt valor afegit, ofereixen serveis especialitzats que permeten als seus clients prendre decisions estratègiques encertades, potenciant així la competitivitat, la innovació i la internalització de les polítiques ambientals i socials.

PARC INUNDABLE LA MARJAL

Aquest espai, primer parc urbà inundable a Espanya, és un referent en economia circular de l'aigua. Dissenyat i gestionat per Aguas de Alicante, aquest parc construït el 2015 pot emmagatzemar 45.000 m3 d'aigua de pluja. El parc actua com a dipòsit retenidor per emmagatzemar temporalment el volum d'aigua de pluja acumulat i alhora com a àrea recreativa per a l'oci i l'esbarjo dels ciutadans, aquesta doble funció el dota d'unes característiques formals i paisatgístiques singulars i diferents de la resta de zones verds circumdants. Durant la visita guiada s'explicaran la seva funció hidràulica i la flora i fauna autòctona de les marjals, típiques de la conca mediterrània, combinades amb l'agricultura tradicional i la vegetació típica de la muntanya alacantina en una obra respectuosa amb el medi ambient.

DIPÒSIT ANTICONTAMINACIÓ DE SANT GABRIEL

Amb una capacitat màxima d'emmagatzematge de 60.000 m3, aquesta infraestructura potent ha millorat significativament molts dels problemes de desbordaments que es produïen en aquesta zona en períodes de pluja; al mateix temps, s'ha reduït el nombre d'abocaments al mar als alleujaments situats a la desembocadura del barranc. Amb aquesta millora s'ha estimat que es podran evitar el 95 % dels alleugeriments que s'estaven produint fins a la seva construcció.

ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE LA CONTRAPARADA

Principal recurs per a l'abastament d'aigua potable a la població, que té l'origen en les aigües pròpies de la conca i que es reben a través de les infraestructures del transvasament Tajo-Segura.

Aigües de Múrcia gestiona la planta de tractament d'aigua potable (ETAP) La Contraparada, situada al costat del riu Segura, a la pedania de Javalí Vell, amb una capacitat nominal de tractament de 2000 m3/h, destinat a l'abastament de la ciutat de Múrcia i pedanies. Amb aquesta capacitat de tractament, l'ETAP La Contraparada subministra, com a mitjana, el 25 % del volum demanat.

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS MÚRCIA-EST

Amb un cabal d'entrada de 492.846 hectàrees, l'EDAR Múrcia-Est és la principal planta depuradora de Múrcia i està dotada d'avançats sistemes de tractament. Aquesta planta és pionera en diversos projectes vinculats tant a la recuperació de nutrients de les aigües residuals i al seu ús com a fertilitzants (projecte LIFE ENRICH) com a la regeneració d'aigua lliure de substàncies tòxiques o compostos relacionats amb el coronavirus (projecte DIRELMIVID). L'aigua obtinguda s'utilitza per al reg de cultius experimentals i, així, s'analitza l'efecte de la qualitat de l'aigua.

PLANTA DE DESALINITZACIÓ DE VALDELENTISCO

Una de les dessaladores més grans d'Europa, que permet l'abastament a una part d'aquesta comunitat autònoma, a través de la Mancomunitat dels Canals del Taibilla, i als regadius i també l'abastament urbà per a usos turístico-residencials al Camp de Cartagena . Aquesta planta dessalinitzadora utilitza tecnologia d'osmosi inversa.

Agenda

DIA 1

Benvinguda al Museu d'Aigües d'Alacant

Visita al hub Dinapsis a Benidorm

Visita a LABAQUA

Visita al dipòsit Sant Gabriel

Vista al parc La Marjal


DIA 2

Visita EDAR Múrcia-Est

ETAP La Contraparada

IDAM Valdelentisco

T'INTERESSA EL PROGRAMA I TENS DUBTES?

Posa't en contacte amb nosaltres al +34 932 479 735, escriu-nos un WhatsApp al +34 616 778 523 o bé deixa'ns les teves dades al formulari de contacte i aviat ens posarem en contacte amb tu.

¿TE INTERESA EL PROGRAMA Y TIENES DUDAS?

Dades bàsiques

Inicio

Inici

16 i 17 d'octubre del 2023

Duración

Durada

2 dies

Idioma

Idioma

Espanyol

Importe

Import

525€

Metodología

Metodologia

Presencial

Lugar

Lloc

Alacant i Múrcia