L'Any Europeu de les Competències llançat per les institucions europees el maig del 2023 està inspirant noves iniciatives que ens ha impulsat a creure que tenir les habilitats necessàries empodera les persones per reorientar-se i enfocar-se amb èxit als canvis del mercat laboral ia la societat , assegurant que ningú es quedi enrere i que la transició verda i digital sigui socialment justa. 

Amb l´objectiu de sumar iniciatives al´impuls de les skills, l´Escola de l´Aigua, la institució d´Agbar creada per compartir i transferir coneixement en matèria d´aigua i medi ambient, hem creat un seminari que consta de tres sessions sobre la qualificació professional a Agbar: la primera sobre acreditació de competències al febrer, la segona sobre la Formació Professional Dual a l'abril i la darrera sobre formació contínua (reskilling & upskilling) coincidint amb la finalització del #yearofskills.

Aquestes sessions estan pensades per compartir les novetats legislatives en formació professional, presentar el desplegament d‟aquestes iniciatives a nivell sectorial i generar la xarxa necessària per impulsar aquesta transició de model en els propers anys.

La iniciativa promou la mentalitat de formació continuada i perfeccionament professional amb la intenció de crear oportunitats laborals de qualitat a totes les persones adquirint i millorant les competències adequades.

Els treballadors qualificats tindran accés a millors oportunitats laborals. En aquest moment, més del 75% de les empreses a la Unió Europea afirmen tenir dificultats per trobar treballadors amb les competències adequades. Fins ara només un terç dels adults reben formació de manera periòdica. 


Tenir el talent qualificat per afrontar els desafiaments de la nostra societat comporta diversos beneficis: millorar i desenvolupar els coneixements i les capacitats dels professionals de manera sostenible, garantir l'ocupabilitat de joves professionals, i enfortir la competitivitat de les empreses en l'economia verda.