Planificació formativa

Apostem per la qualificació professional del sector de l’aigua
Imagen

El nostre objectiu és fer créixer els professionals de les empreses del sector. Per això, l’Escola de l’Aigua ofereix serveis integrals de planificació formativa.

La planificació formativa es basa en dues etapes: la detecció de necessitats formatives i el pla de formació. Així mateix, la planificació formativa es compon de diferents serveis que se succeeixen uns a uns altres perquè les formacions planificades compleixin els objectius. Per això oferim:

  • Servei de diagnosi: sempre al costat de l'empresa el procés d'identificació d'interessos i necessitats dels empleats, mitjançant sistemes de gestió de l'acompliment, reunions periòdiques i eines de contrast detectem quines són les necessitats formatives de cadascun dels treballadors de l'empresa així com aquells àmbits en els quals l'empresa té més necessitats no cobertes.
  • Servei d'assessorament: oferim feed-back i assessorament tant als treballadors com als empresaris perquè puguin decidir el seu pla de formació, posant els esforços allà on millors resultats donaran.
  • Servei d'avaluació: avaluem els assoliments de les formacions realitzades, amb paràmetres interns i externs. Tenim avaluadors de competències titulats.
  • Oficina tècnica: tal com fem per ASAC, amb el procés d'Acreditació de competències, portem l'oficina tècnica de les formacions realitzades, fet que inclou la creació de portfolios digitals així com la calendarització de les accions formatives i tot el contacte amb l'alumnat.

 

Els resultats dels diversos processos es desenvolupen en el pla de formació, que comprèn accions de formació, iniciatives de mentoring i processos d’acreditació de competències professionals, entre d’altres. El pla de formació integra formacions de catàleg ajustades a les necessitats detectades i el disseny de formacions concretes a mida.

 

Més informació

La formació es dissenya tenint en compte les necessitats específiques de cada empresa o institució, tant pel que fa a la localització com als continguts. Posa’t en contacte amb hola@laescueladelagua.com per exposar les teves necessitats i t’oferirem una proposta ajustada al teu cas particular.

 

Comparteix a