Consolidada com a referent en formació i desenvolupament de talent del sector, Escola de l'Aigua ha anat evolucionant la seva identitat des dels seus inicis el 2012, quan va començar la seva activitat oberta als professionals per compartir el coneixement dels experts d'Agbar.

El 2016, coincidint amb el llançament de l'itinerari de màster en línia en tecnologia i gestió de l'aigua i la seva vocació de presència global, es va encunyar l'actual nom de l'escola.

Des d'aleshores estem assistint a una evolució molt ràpida de les tecnologies vinculades a l'aprenentatge i un alt grau d'adopció de noves maneres d'aprendre, impulsada en bona mesura per la pandèmia. Alhora, la necessitat d'emprendre una veritable transició verda i digital, també s'està reflectint en l'impuls de nous sistemes integrats i multinivell de formació professionalitzadora al llarg de tota la vida.

El propòsit d'escola, posar a disposició de la societat, les empreses, les institucions i els professionals el coneixement sobre la gestió sostenible de l'aigua mitjançant una experiència d'aprenentatge única, es veu reforçat en aquest nou paradigma. En aquest sentit, la nova identitat d‟Escola de l‟Aigua reflecteix l‟equilibri entre la continuïtat de la nostra raó de ser il‟ambició per continuar liderant el desenvolupament del talent professional del món de l‟aigua.

I tu, què hi veus?

Et desafiem a pensar que t'inspira o que veus en la nostra nova identitat corporativa i alhora t'expliquem quin significat té per a nosaltres.

Aquesta evolució ens ha fet que us pugui semblar una gota d'aigua i un vòxel, que expressa el nostre propòsit de contribució a la transició verda i digital.
Una cara somrient, que reflecteix la nostra experiència daprenentatge personalitzada al llarg de tota la vida.
Una 'E' d'escola i una cometa, que transmet la nostra vocació educativa i acadèmica.

En definitiva, una imatge nova que expressa el rigor acadèmic i tècnic que correspon a una empresa amb 165 anys d'experiència en la gestió de l'aigua ia un projecte en col·laboració amb les millors universitats, escoles tècniques i escoles de negocis.