Qualificació, emprenedoria i innovació a l'Economia Verda

L'any 2023 ha estat declarat com a l'Any Europeu de les Capacitats per les institucions europees. L'Escola de l'Aigua d'Agbar llança una estratègia per al 2030 en línia amb la UE.

Tenir les habilitats necessàries empodera les persones per reorientar-se i enfocar-se amb èxit als canvis del mercat laboral ia la societat, assegurant que ningú no es quedi enrere i que la transició verda i digital sigui socialment justa. Amb l'objectiu de sumar-se a l'impuls de les skills el 2023, l'Escola de l'Aigua, la institució d'Agbar creada per compartir i transferir coneixement en matèria d'aigua i medi ambient, estén a tota la ciutadania de la Unió Europea un conjunt d'accions que desenvoluparà durant tot l'any: publicació d'articles, organització de ponències i noves ajudes en forma de tarifes especials per als programes d'educació superior, entre diverses iniciatives.
La necessitat d'habilitats verdes és una prioritat clau en abordar els desafiaments actuals del canvi climàtic, l'energia, l'accés universal a l'aigua i el medi ambient, i requereix la implementació de mesures de formació professional i educació superior relacionades amb l'economia verda, la digitalització i lesperit empresarial.
Tenir el talent qualificat per afrontar els desafiaments de la nostra societat comporta diversos beneficis: millorar i desenvolupar els coneixements i les capacitats dels professionals de manera sostenible, garantir l'ocupabilitat de joves professionals, i enfortir la competitivitat de les empreses en l'economia verda.

Visió estratègica 2030
Les noves competències són el focus de l'estratègia de l'Escola de l'Aigua, ja que són claus per atraure i fidelitzar el talent i fomentar l'ocupació de qualitat. Per assolir aquests reptes, el compromís amb tots els grups de relació al voltant de l'aigua ha de permetre transitar de col·laboracions basades en programes aïllats cap a aliances publicoprivades basades en una visió sectorial compartida i integrada de la formació i la qualificació professional.
És el que s'està construint, per exemple, en el marc del projecte europeu Three-level centres of professional excellence: qualificació, enterpreneurship i innovació en Green Economy (3LoE), promovent un Entorn d'Excel·lència Professional de l'Aigua Multinivell, amb centres d'FP i Universitats. Una unió entre la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut Pere Martell i Agbar per establir aliances entre la formació universitària i l'ensenyament professional i contribuir així a crear un entorn d'excel·lència professional en l'àmbit de l'aigua.
Un altre exemple d'innovació educativa és el projecte Water Challenge VET Labs desenvolupat amb la Fundació Barcelona FP amb el repte. Com millorar la gestió de l'aigua?
Per aconseguir-ho, els equips, integrats per estudiants de centres educatius de Formació Professional de Dinamarca, Bèlgica i Espanya, utilitzen metodologies com ara CBL (challenge-based learning) i altres eines innovadores per cercar solucions basades en la natura per al drenatge urbà d'una ciutat arquetípica europea.

Màster en Tecnologia i Gestió de l'Aigua
És el programa de referència dels professionals de la gestió del cicle de l'aigua, proporcionant una visió integral del mateix i dotant de les competències per a la presa de decisions alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en empreses i organismes operadors i reguladors, donant resposta als desafiaments i oportunitats derivades de la transformació del model productiu a partir de les tendències com la digitalització ol‟adopció de l‟economia circular. Des de la creació, el programa està desenvolupat per l'Escola de l'Aigua i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i en la modalitat online l'itinerari formatiu ofereix cursar mòduls de forma independent, adaptant el ritme d'estudi fins a obtenir la titulació. Apalancant-se en la seva trajectòria de deu anys, l'Escola es projecta com una institució al servei del concert global per a la consecució dels ODS, facilitant una mirada global i oberta al món, desenvolupant el talent expert i capacitant les noves generacions de professionals per aconseguir el canvi de mentalitat que garanteixi un futur sostenible.

Intel·ligència Artificial i Territoris Sostenibles
Programa per a professionals responsables de visionar i impulsar el desenvolupament de solucions que incorporen la Intel·ligència Artificial en un ampli ventall de productes i serveis que conjuntament amb la Fundació ValGRAI, la Universitat de València (UV), l'Institut Universitari de Recerca d'Enginyeria de l'Aigua i del Medi Ambient (IIAMA)-Universitat Politècnica de València (UPV), Hidraqua i Cetaqua contribueixen a la millora mediambiental i la gestió de territoris en pro de l'agenda global.

Desenvolupament Directiu per liderar la transició verda
A l'àmbit de la formació executiva, es proposa la tercera edició del Postgrau de Desenvolupament Directiu en Negocis Sostenibles, en col·laboració amb la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM). A causa del canvi evident i accelerat de l'entorn en matèria ambiental, és primordial que els executius coneguin amb profunditat aquest context i siguin capaços d'impulsar estratègies empresarials i propostes de valor que contribueixin positivament a l'agenda global. El programa també posa focus en l'emprenedoria verda i desenvolupar activitats innovadores que mitiguin, redueixin o eliminin els problemes ambientals.