Flecha
Inici > Normativa acadèmica

Normativa acadèmica

Acceptació de les condicions generals

Aquestes condicions generals són aplicables a tots els programes, llevat dels programes a mida per a empreses i institucions.

La sol·licitud d'admissió a un programa impartit per l'ESCOLA DE L'AIGUA i la sol·licitud d'inscripció en aquells cursos que no requereixen admissió suposarà necessàriament l'acceptació de totes i cadascuna de les presents condicions generals.

Covid-19

Atenent el deure i la responsabilitat en la col·laboració amb les administracions públiques en el control i la prevenció de pandèmies o altres emergències sanitàries, us informem que si en qualsevol moment les autoritats sanitàries o universitàries recomanessin limitar al màxim la docència presencial, s'activarà aquesta recomanació i l'activitat docent podrà arribar a ser en format 100 % remot durant el període que s'hagi establert, sense que calgui decretar un estat d'alarma ni la suspensió de l'activitat lectiva presencial, ni altres mesures formals de confinament o de restricció de la mobilitat.

Titulació

Lalumnat que no disposi de titulació universitària no rebrà el diploma destudis de màster o postgrau. En el seu lloc, se li expedirà un certificat per l'assistència i l'aprofitament dels estudis de postgrau corresponents. Lalumnat amb deutes pendents de pagament a lEscola de lAigua no podrà obtenir el títol, el diploma ni el certificat.

Adjuntem la normativa acadèmica de l'Escola de l'Aigua aplicable als programes de màster i postgrau.

Adjuntem les condicions generals de l'Escola de l'Aigua.

Compromís amb la qualitat

L´ESCOLA DE L´AIGUA disposa d´un sistema de gestió de la qualitat conforme a la norma ISO 9001:2015. Aquest sistema garanteix l'excel·lència en els processos de comercialització, disseny acadèmic i prestació de serveis de formació i atenció a l'alumnat, així com la gestió diligent d'eventuals disconformitats per part dels participants i empreses i institucions clients de l'ESCOLA DE L'AIGUA.

Comunicacions: felicitacions, agraïments, suggeriments, queixes i reclamacions

Sense perjudici que cada participant faci ús dels canals habilitats per comunicar-se específicament amb docents o tutories acadèmiques, la formalització de suggeriments, felicitacions, queixes i reclamacions es farà a través de la bústia de correu electrònic hola@laescoladelagua.com.

Aquestes manifestacions es poden formular a títol individual o de forma col·lectiva. Per fer-ho, cal aportar el número d'identificació (DNI o passaport) i el nom i cognoms de totes les persones interessades.

En el cas de reclamacions, queixes o disconformitats als serveis prestats, aquestes quedaran registrades dins del sistema de gestió de l'ESCOLA DE L'AIGUA, es cursaran les mesures correctores i es procedirà a l'avaluació del resultat d'aquestes en el termini que s'estableixi en cada cas.