Inici > Màsters i postgraus > Postgrau > Postgrau Online en Abastament d'Aigua Potable
Postgrau

Postgrau Online en Abastament d'Aigua Potable

Icon ubication Online
Icon calendar Març, 2025
Posgrado Online en Abastecimiento de Agua Potable
Acreditat per

Aquest postgrau és per a tu, si vols adquirir coneixements sobre la gestió dels recursos hídrics, garantir la qualitat de l'aigua de consum, gestionar una planta de tractament d'aigua o dissenyar la xarxa d'abastament.

El Postgrau Online en Abastament d'Aigua Potable forma part de l'itinerari del Màster Online en Tecnologia i Gestió de l'Aigua, cosa que permet un camí de desenvolupament professional: inicies un postgrau amb la possibilitat d'ampliar-lo a màster.

El postgrau us ofereix:

 • Dissenyar els processos de potabilització en funció de la qualitat de laigua dorigen i la normativa aplicable a laigua de consum humà.

 • Comprendre les estratègies doperació, manteniment i rehabilitació de les infraestructures de proveïment daigua.

 • Caracteritzar i dimensionar l'aprofitament dels diferents recursos hídrics.

 • Conéixer els aspectes clau i les eines de disseny i dimensionament dels elements de les xarxes de distribució.

 • Conèixer i analitzar les darreres novetats tecnològiques i sistemes avançats de gestió per a aigua potable.

I en acabar:

 • Gestionaràs de manera eficient i sostenible els recursos hídrics.

 • Analitzaràs i aplicaràs la legislació corresponent a la distribució de les aigües destinades a consum humà.

 • Aplicaràs les tecnologies més innovadores als processos unitaris de proveïment d‟aigua i aportaràs capacitat d‟innovació.

 • Comprendràs les estratègies doperació, manteniment i rehabilitació de les infraestructures de captació, tractament i distribució daigua potable.

El Postgrau Online en Abastament d'Aigua Potable forma part de l'itinerari 2 del Màster Online en Tecnologia i Gestió de l'Aigua. Comprèn els mòduls:

Recursos hídricos.

Recursos hídrics.

Producción de agua potable.

Producció daigua potable.

Redes de distribución de agua potable.

Xarxes de distribució daigua potable.

En formar part de l'itinerari, permet un camí de desenvolupament professional, ja que comença un postgrau amb la possibilitat d'ampliar-lo a màster.

Contingut

MÒDUL 1: RECURSOS HÍDRICS

Desenvolupem el cicle de l'aigua, amb una atenció especial al cicle urbà de l'aigua i la seva gestió. Es detallen totes les etapes que componen aquest cicle i les diferents característiques, tant de l‟aigua com de les infraestructures implicades. A més a més, es dota de les eines de gestió més adequades per a cadascuna d'aquestes etapes. Sempre, sota la visió holística de tot el cicle de l'aigua i, per tant, de les interrelacions existents entre cadascuna de les etapes i la seva implicació en una gestió sostenible del recurs dins el cicle mateix.

En aquest crèdit es posen en coneixement de l'alumne els recursos hídrics de què es pot disposar i s'identifiquen les característiques pròpies de cadascun segons l'origen. A continuació, s'especifiquen els diferents mètodes d'explotació de cadascun assegurant la sostenibilitat mitjançant la cura tant de la qualitat com de la quantitat d'aquests recursos. També s'exposen els recursos alternatius, amb els avantatges i els inconvenients, per poder incloure'ls en la gestió global dels recursos hídrics.

Presentació del marc regulador pel qual es legislen els recursos hídrics. S'atendran les característiques de la regulació que garanteixen l'ús racional i sostenible de l'aigua, així com la seva accessibilitat per a tothom. També es presentaran les eines per al disseny de models de gestió encaminats a assolir aquests objectius.

Els continguts aplicats a la gestió integrada de recursos hídrics, per detectar tots aquells agents i actors implicats, les interrelacions entre ells i les seves conseqüències en la planificació hidrològica. S'atendran els criteris de participació de tots aquests agents per assegurar una gestió de la conca que doni resposta a totes les necessitats o demandes detectades.

Aquest crèdit repassa els conceptes clau per entendre els principis de les solucions basades en la naturalesa (SBN) i les infraestructures verdes (IV), així com les estratègies globals adoptades a nivell internacional i les normatives actuals a nivell europeu que en potencien la implementació. Es revisen les principals solucions basades en la naturalesa al cicle de l'aigua, els beneficis que aporten i exemples de la seva aplicació. Finalment, coneixeràs els aspectes clau que cal tenir en compte per a la implementació o la gestió d'aquest tipus d'infraestructura.


MÒDUL 2: PRODUCCIÓ D'AIGUA POTABLE

Es presenten tots els paràmetres físics, químics i microbiològics que poden influir en la qualitat de l'aigua. Els contaminants més comuns, les possibles malalties i el pla de mostreig necessari per garantir la qualitat d‟aigua de consum humà segons les legislacions vigents.

Un coneixement complet sobre la gestió i captació de les aigües subterrànies dins el context hidrogeològic existent. S‟analitza l‟aprofitament d‟aigües subterrànies mitjançant pous verticals, des de la fase inicial d‟ubicació de la captació, passant pel disseny constructiu, fins finalment el desenvolupament d‟una de les tècniques més usuals de protecció de les captacions d‟aquest tipus: l‟establiment de perímetres.

Tots els coneixements necessaris per dimensionar una estació de tractament daigua potable, des del disseny de la captació fins a la definició funcional de totes les etapes de tractament a què estarà sotmesa laigua per complir amb els paràmetres de qualitat desitjats.

En aquest crèdit s'expliquen els tractaments amb membranes, la finalitat i el funcionament. Es presenten els diferents tipus de membranes, la classificació, l'esquema de disposició i els paràmetres de disseny per tal de poder simular un sistema de tractament mitjançant l'ús de programari.

Conèixer com opera una planta de tractament d'aigües potables a través de les diferents pràctiques per a cada procés unitari, els paràmetres que cal controlar en el procés i com afecten aquestes operacions la qualitat de l'aigua en finalitzar-les. De la mateixa manera, s'identifiquen i desenvolupen diferents situacions anòmales que es poden trobar a l'operativa habitual, i es defineixen unes pautes per poder continuar amb l'operació en aquests casos.

Un mètode per facilitar la presa de decisions en la gestió de la planta de tractament daigua. Es presenten els criteris de gestió de personal, d'optimització de processos, els requisits d'automatització i els paràmetres de control de les activitats, els sistemes de gestió i l'eliminació de costos.

Es focalitza sobre els aqüífers i els fonaments de gestió i planificació hidrològica i hidrogeològica per arribar a presentar l'ús conjunt, coordenat i integrat dels recursos hídrics d'aigües superficials i subterrànies, tant a nivell d'operador públic com d'operador privat.


MÒDUL 3: XARXES DE DISTRIBUCIÓ

Metodologies i tècniques per al disseny d'una xarxa d'abastament segons les condicions a què aquesta es veurà exposada i segons la previsió d'explotació que hi hagi, amb una avaluació de les afeccions que suposaran ampliacions i modificacions. S'exposaran els reglaments tant de disseny com de servei que regeixen les xarxes de distribució d'aigua potable. Finalment, s'aportarà el coneixement necessari sobre quins materials emprar en aquestes xarxes.

S'expliquen els paràmetres físics que descriuen el comportament hidràulic de les xarxes de proveïment i se n'aporta el coneixement necessari per entendre el funcionament dels components principals d'aquestes xarxes. A continuació, es faciliten les eines matemàtiques mínimes per al dimensionament de la xarxa, i també s'explica el programa informàtic més emprat en el disseny de nous elements.

S'adquiriran coneixements per aconseguir la millor prestació, explotació i manteniment del servei d'abastament i la relació amb l'abonat. També es presenten les eines per identificar i optimitzar els elements que determinen el bon funcionament de la xarxa, i se n'estudien l'eficiència energètica i hidràulica i l'estalvi energètic en una xarxa de distribució d'aigua potable.

En aquest crèdit es plasma el coneixement relacionat amb la gestió dactius en una xarxa de distribució, i es capacita lalumne per discriminar la informació implicada en la presa de decisions que comporta aquesta gestió. S'expliquen conceptes sobre la fiabilitat de les infraestructures, útils en l'avaluació del deteriorament. A continuació, s'aportaran les eines que capacitin l'alumnat per dissenyar una estratègia òptima de manteniment, operació i renovació dels actius. Finalment, es presentaran les solucions i les tecnologies noves aplicables en la gestió d'actius de la xarxa d'abastament.

Una visió general sobre eficiència de la xarxa de proveïment per, a continuació, aprofundir en els conceptes que engloba, parant especial atenció a l'aigua no registrada. També es descriuen els càlculs de ràtios de control d'eficiència, que possibiliten el diagnòstic de l'estat de la xarxa pel que fa a la seva eficiència. A més, es donen les eines per dissenyar el pla d'optimització d'aigua no registrada al sistema de distribució.

Abordem la caracterització del sistema de proveïment, per posteriorment identificar els perills identificats i, a partir d'aquí, poder avaluar el risc sanitari que aquests suposen. Es dotarà lalumnat del coneixement necessari per elaborar un pla de prevenció del risc sanitari, i aprendrà a més a verificar un pla de prevenció. Per acabar, també es dotarà de les capacitats necessàries per gestionar aquests plans mitjançant la norma ISO 22000.

Aquest crèdit pretén aportar un coneixement obert i nou sobre les tecnologies existents i la seva aplicabilitat a les xarxes d'abastament. S'analitzen les tendències i el coneixement de R+D+i aplicables a la gestió de les infraestructures de la xarxa. A més, es mostren tots aquells camps on les millores són possibles amb l'augment d'eficiències i la millora de processos mitjançant la implementació de tecnologies que poden estar ideades o no directament per a les xarxes de distribució d'aigua potable.

T'INTERESSA EL PROGRAMA I TENS DUBTES?

Posa't en contacte amb nosaltres al +34 932 479 735, escriu-nos un WhatsApp al +34 616 778 523 o bé deixa'ns les teves dades al formulari de contacte i aviat ens posarem en contacte amb tu.

¿TE INTERESA EL PROGRAMA Y TIENES DUDAS?

L'equip docent del Postgrau Online en Abastament d'Aigua Potable està format per professorat de la UPC i professionals especialistes d'Agbar.

Per facilitar lèxit en el procés daprenentatge de principi a fi:

 • Cada unitat de coneixement compta amb la guia d´un expert que et dóna suport tècnic i posa tots els seus coneixements a la teva disposició.
 • Comptaràs amb un tutor o tutora acadèmica que de forma individualitzada t'acollirà i orientarà durant el viatge formatiu.
 • Els materials didàctics estan desenvolupats i escrits per autors de prestigi reconegut que són professionals del sector de l'aigua i del medi ambient. A més, aquests materials es presenten en format transmèdia per garantir la comprensió i assimilació dels coneixements que et permetran enfrontar-te als teus reptes professionals.

DIRECCIÓ ACADÈMICA

  XAVIER SÁNCHEZ-VILA

  Doctor enginyer de camins, canals i ports.
  Professor titular del Departament dEnginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

  ASSUMPCIÓ MARTÍNEZ

  Alta comissionada de l´Agenda 2030 Social d´Agbar.
  Codirectora del Màster en Tecnologia i Gestió de l‟Aigua.
  Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d´Alacant (1982-87). També ha realitzat cursos d´Alta Direcció Empresarial (CADE) a Fundesem (Alacant), de Perfeccionament d´Habilitats Directives (PADI) per l´Institut d´Empresa a Madrid, i de Senior Management Program (SMP).

Una experiència única de formació tècnica i de gestió

La metodologia i els recursos de suport estan pensats per facilitar un aprenentatge autònom, flexible i orientat a la pràctica.

L'innovador tractament didàctic dels materials està fonamentat en la resolució de REPTES basats en els desafiaments professionals reals a què t'hauràs d'afrontar durant la teva vida professional.

Imagen

En primer lloc et presentem el repte que hauràs de resoldre i amb què et puguis enfrontar a la realitat; a continuació podràs accedir als continguts transmèdia per trobar la teva solució; per últim, has de lliurar la teva solució que podràs contrastar amb la solució proposada per l'expert.

A més, comptaràs amb el suport d'una comunitat dinàmica de companys, un cos docent d'experts, i amb el teu tutor acadèmic que t'acompanya des de l'inici.

Com és el campus virtual?

Formats transmèdia

Els reptes i altres continguts es presenten mitjançant diferents formats transmèdia:

 • Programes de ràdio.

  Veure demo

  Minireportatges, entrevistes, concursos, informatius, última hora...

 • Programes de televisió.

  Veure demo

  Reportatges en format audiovisual i recursos que complementen el contingut de manera didàctica.

 • Revistes i publicacions digitals.

  Veure demo

  Coneixements en un llenguatge periodístic, amè i dinàmic.

 • Manuals amb notes escrites per l'expert

  Veure demo

  Anotacions, consells, ressenyes destacant el que realment s'aplica al món professional.

 • Pantalles interactives

  Veure demo

Coneix més

Si t'interessa el programa, et convidem a entrar al entorn formatiu de l'Escola de l'Aigua.

Rebràs les claus d'accés i podràs conèixer de primera mà com és l'entorn, mostres dels materials didàctics innovadors i contactar amb el teu assessor acadèmic que et guiarà i resoldrà els dubtes que tinguis.

Hi ha possibilitats de fraccionar el pagament de la matrícula, així com acords amb entitats financeres que ofereixen condicions especials als estudiants.

Si pertanys a algun d'aquests col·lectius identifica't en el moment de formalitzar la matrícula perquè se t'apliqui la reducció corresponent

BECA EXCEL·LÈNCIA Màster Tecnologia i Gestió de l'Aigua

L'Escola de l'Aigua posa a la disposició dels professionals dos ajuts a l'estudi que cobriran el 50% de la matrícula del Màster en Tecnologia i Gestió de l'Aigua, valorada en 7.200€.

 • Ser menors de 35 anys
 • Ser persones individuals que autofinancen la matrícula al Màster.
 • Disposar d'un grau universitari, enginyeria superior o tècnica, llicenciatura o titulació que acrediti la formació necessària per accedir al programa

Descarrega't aquí les bases del programa per poder consultar tota la informació requerida i presenta la teva candidatura a admissions@laescoladelagua.com, indicant a l'assumpte del missatge "PRESENTACIÓ CANDIDATURA A PROGRAMA EXCEL·LÈNCIA"

El període per presentar la candidatura es inicia el 28 de desembre de 2023 i finalitza el 21 de febrer de 2024.

AJUDES ALS PROFESSIONALS D'AMÈRICA LLATINA

Afavorim els nivells de capacitació dels professionals del sector de l'aigua i per això ofereix una bonificació addicional del 10% a l'import de la matrícula de qualsevol dels programes de l'itinerari en línia de l'Escola de l'Aigua.

Aquest descompte s'ofereix de manera oberta a totes aquelles persones que puguin acreditar nacionalitat i residència a Perú, Colòmbia, Xile, Mèxic o Equador.

COM REALITZAR EL TRÀMIT? En el moment de la matrícula, a l'apartat “Disposes d'algun ajut” escull l'opció de “10% de col·lectiu bonificat” i remet-nos una còpia digital del passaport i certificat d'empadronament o altre document acreditatiu de la residència habitual.

ALTRES AJUDES

Si compleixes alguna de les condicions següents t'oferim un descompte en l'import de la matrícula:

Ajuts a la desocupació

Si estàs en situació d'atur, comptes amb una bonificació del 20% a l'import total del programa.
Hauràs de presentar el Certificat de Situació que emet el SEPE (INEM).

Ets un emprenedor?

Si estàs donat d'alta com a autònom, comptes amb una bonificació del 15% a l'import total del programa.
Hauràs de presentar els 3 darrers rebuts de la quota d'autònoms.

Família nombrosa

Si sou membre d'una família nombrosa comptes amb una bonificació del 5% import total del programa.

Pertanys a alguna associació o col·legi professional?

Si pertanys a algun d'aquests col·lectius, identifica't en el moment de formalitzar la matrícula perquè se t'apliqui la reducció del 15% de descompte (no acumulables).

Si sou membre de la xarxa Alumni de l'Escola de l'Aigua, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) o de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Si sou membre de l'associació Young Water Professional, compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Si sou membres del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Si sou membres del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Si sou membres del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Si sou membres del Col·legi Oficial d'Enginyers d'Obres Públiques de Catalunya compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

DADES BÀSIQUES

Inicio

Inici

Març de 2025

Duración

Durada

6 mesos - 450 hores

Créditos

Crèdits

18 ECTS

Idioma

Idioma

Espanyol

Importe

Import

2.650€

Metodología

Metodologia

Online

Titulació

Les persones que completin amb èxit el programa i compleixin els requisits acadèmics necessaris obtindran el títol de Postgrau Online en Abastament d'Aigua Potable, títol propi acreditat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Per obtenir el títol de postgrau, cal tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. Si no és així, s'obtindrà un certificat de superació expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Si teniu dubtes sobre si la vostra titulació és correcta, contacteu amb el departament d'admissions.

PROCÉS DE MATRÍCULA

 1. 1 Inicia la teva matrícula

  Ets un particular? Clica aquí

  Ets una empresa? Contacta'ns per conèixer les bonificacions per volum d'inscrits.

 2. 2 Completa el formulari amb les dades personals, acadèmiques, professionals i fiscals.

 3. 3 Adjunta el teu CV actualitzat.

 4. 4 Escolliu la modalitat de pagament desitjada.

 5. 5 Un cop rebem i validem tota la documentació, et confirmarem la matrícula per correu electrònic.