Vivim en un món tecnològic on en un sol clic podem accedir al coneixement més vast. Arribats a aquest punt, memoritzar contingut perd valor, davant d'altres habilitats com interpretar críticament la informació, ser capaç de crear allò encara inexistent, o atrevir-se a innovar malgrat la incertesa.

Per això la importància de l'art, ja que l'originalitat, el qüestionament i el risc són peces fonamentals del procés creatiu, alhora que l'acostament a les disciplines artístiques ens ofereix una comprensió diferent de la dimensió històrica i cultural per interpretar millor els contextos en que ens desenvolupem com a professionals.

Escola de l'Aigua està incorporant les competències STEAM com un vector transversal a les seves propostes formatives i de desenvolupament professional més significatives, alhora que ha emprès el disseny de programes específics en aquest àmbit destinats a professionals de perfil tecnocientífic.

Els AQUASeminars sobre canvi climàtic i Transformació digital van ser els primers a complementar-se amb activitats que incumbeixen tant a docents com a alumnat, entorn de la música i la narrativa, respectivament. Diferents programes presencials d'Escola de l'Aigua també han incorporat entre les visites tècniques, continguts històrics, patrimonials i culturals que han permès dotar-les d'una nova contextualitat i connexió interdisciplinària.

Amb l'objectiu de proveir coneixements i despertar habilitats sensibles en l'àmbit de les arts per integrar-les a les competències cientificotècniques, el nou programa From Water to STEAM ha permès a 20 professionals de l'enginyeria i carreres científiques d'Agbar conèixer de primera mà institucions culturals de referència a nivell nacional, així com descobrir el procés creatiu d'artistes en disciplines tan diferents com l'arquitectura, la pintura, la literatura, la música o les arts escèniques. Alhora, i en un pla més pràctic, el programa ha volgut posar en joc habilitats relacionades com el pensament visual, l'elaboració de relat o la improvisació, sempre amb una orientació que els professionals es dotin de més eines per incrementar-ne el valor i créixer als seus llocs de treball.

També en aquesta línia se circumscriu la col·laboració amb el cicle de conferències Cercle de l'Aigua, organitzat per la Fundació Agbar. Aquest certamen s'ha incorporat a la proposta de valor de l'Escola de l'Aigua per al seu col·lectiu Alumni, per oferir finestres d'inspiració, reflexió o ideació que ajudin a tenir una visió holística de l'actualitat des de diferents perspectives i promoure el debat.