Dilluns 8 d'abril passat, de la mà de Monica Pérez Clausen directora acadèmica de l'Escola de l'Aigua d'Agbar, vam participar a la Jornada sobre acreditació de competències i microcredencials.

L'acte es va emmarcar dins l'Any Europeu de les Competències, amb una intervenció d'Ana Carrero, cap adjunta de la unitat de formació i educació de la direcció general d'ocupació. 

Seguidament, Laia Arnal, Directora General de Transferència i Societat del Coneixament de la Generalitat de Catalunya, va presentar les microcredencials com a eina motora de treball per a un sistema de formació continu amb un impacte en innovació, de petit format, especialitzats i focalitzats per respondre a les necessitats i els reptes socials i del mercat de treball presents i de futur.

S'estima que a Catalunya només el 43% de la població activa no té un reconeixement formal o certificació oficial de la seva qualificació professional. 

Per aquest motiu, l‟Agència FPCAT de la Generalitat de Catalunya, va exposar el procediment d‟acreditació de competències amb possibilitat que sigui de caràcter massiu. Subscriu convenis de col·laboració amb les empreses per promoure processos per a les plantilles, com és el cas d'Agbar a Catalunya.

En aquest sentit, en format de taula rodona, a càrrec de Manuel Rosillo, president de la Comissió de Formació de Foment del Treball, l'associació AMITS i el Grup Agbar van explicar les seves experiències en edicions anteriors en acreditacions massives veient les principals diferències de la convocatòria actual i analitzant les possibles millores del procés.

Va tancar l'acte Fabián Mohedano, president de l'Agència FPCAT donant una visió en el temps sobre els avenços principals en les acreditacions i la formació professional a Catalunya.