Inici > Màsters i postgraus > Màster > Màster Executiu en Tecnologia i Gestió de l'Aigua
Màster

Màster Executiu en Tecnologia i Gestió de l'Aigua

Icon ubication Semipresencial
Icon calendar Octubre, 2023
Máster Ejecutivo en Tecnología y Gestión del Agua
Acreditat per

L'Escola de l'Aigua i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) imparteix des de l'any 2011 un programa de màster capdavanter en tecnologia i gestió de l'aigua, espai de trobada de professionals i programa referent per adquirir una visió integral del cicle urbà de l'aigua i, alhora, potenciar competències directives orientades a la presa de decisions, tant des d'un punt de vista tècnic com a estratègic.

Aquest programa dóna resposta als desafiaments de sostenibilitat, digitalització i transformació contínua de les organitzacions i la societat, incorpora els darrers avenços tecnològics del sector i introdueix especialitzacions en l'itinerari acadèmic.

La col·laboració de Canal d'Isabel II, Aigües de Barcelona i Aguas de Alicante confereix al programa una singularitat única amb què es dóna a conèixer de primera mà la realitat de tres de les principals empreses operadores de serveis d'aigua a Espanya.

Prepara't per a:

Ocupar càrrecs de responsabilitat en empreses, institucions i organismes vinculats a la gestió de l'aigua i del medi ambient, com ara la direcció general i gerència, o adreces tècniques o funcionals amb una visió de 360° del sector.

De la mà de professionals d'empreses capdavanteres, perfils experts de diferents organismes, institucions i centres tecnològics, així com professorat universitari i investigador, podràs:

 • Obtenir una composició global dels actors, els processos i el marc regulador que intervenen al cicle de l'aigua.

 • Conèixer els factors clau tecnològics i de gestió dels serveis de distribució, drenatge, tractament i regeneració daigües.

 • Proporcionar les eines per dirigir i avaluar projectes de negoci i trobar solucions locals als reptes de circularitat i valorització dels recursos.

 • Desenvolupar un esperit analític i crític que afavoreixi l'enfocament disruptiu per millorar l'experiència dels usuaris dels serveis d'aigua.

 • Forjar una visió rigorosa, col·laborativa i holística en la gestió i l'enginyeria de l'aigua.

 • Millorar la planificació estratègica a organitzacions del sector.

 • Compartir les darreres tendències i innovacions, amb especial atenció en la transformació digital.

 • Enriquir el desenvolupament competencial potenciant el treball en equip, la creativitat i les capacitats per assumir responsabilitats gerencials des del punt de vista pluridisciplinari.

Dirigit a:

 • Persones amb llicenciatures en carreres cientificotècniques (enginyeries, ciències ambientals, ciències naturals…).

 • Professionals amb experiència tècnica al cicle integral de l'aigua que vulguin adquirir o millorar habilitats per a la gestió d'empreses del sector.

 • Professionals amb experiència en la gestió empresarial que vulguin adquirir o millorar coneixements tècnics a l'àmbit del cicle urbà de l'aigua.

 • Tècnics i professionals amb coneixements específics en alguna de les etapes del cicle urbà de l'aigua que vulguin incorporar-hi una visió més àmplia i gerencial.

 • Tècnics de lAdministració pública que vulguin aprofundir-ne els coneixements.

El Màster Executiu en Tecnologia i Gestió de l'Aigua és un programa que combina la metodologia en línia i presencial i consta de 60 crèdits ECTS, distribuïts en:

Dos grandes bloques cursados en paralelo:

Dos grans blocs cursats en paral·lel:

Gestió Tècnica de l‟Aigua i Gestió Estratègica d‟Empreses d‟Aigua.

AQUASeminar:

AQUASeminar:

"Afrontar el futur de l'aigua: desafiaments i darreres tendències en aigua i medi ambient".

Proyecto final:

Projecte final:

desenvolupat sota el model START-UP.

Aquesta nova edició del màster executiu us permet, a més, personalitzar el programa amb crèdits d'intensificació i pràctiques professionals opcionals (no curriculars).

Contingut

BLOC 1: GESTIÓ TÈCNICA DE L'AIGUA

En aquest bloc es tracta tot el cicle integral de l'aigua, que comprèn des de la captació, la potabilització i el tractament de l'aigua recollida del medi natural, fins a la distribució i la recollida de les aigües usades per a la posterior depuració i devolució al medi del qual s'ha obtingut en condicions òptimes que no perjudiquin el medi ambient.

Marc regulador i institucional. El cicle urbà de laigua i la seva gestió. Els recursos hídrics. La planificació hidrològica. Càlcul de la disponibilitat de recursos i càlcul i gestió de la demanda. Canvi climàtic. Resiliència. Plans de sequera i plans de gestió del risc d¿inundació. Valor ecològic i social de laigua. Aigua i desenvolupament sostenible.

Captació d‟aigües subterrànies i gestió d‟aqüífers. Captació i tractament daigües superficials. Optimització de la gestió de recursos disponibles. Gestió conjunta daigües superficials i subterrànies. Tractaments avançats. Tractament d'aigües marines i salobres. Legislació aplicable a les aigües de consum humà. Qualitat dels recursos i contaminació. Subproductes del tractament de les aigües.

La xarxa de proveïment i els seus components (xarxa en alta i baixa). Planificació, modelització i dimensionament de xarxes: plans directors. Gestió de la xarxa: explotació, manteniment, rehabilitació, eficiència, sistemes dinformació associats, control i gestió de la pressió. Qualitat de l'aigua a la xarxa de distribució. Xarxes de reg.

La xarxa de sanejament i els diferents elements. Planificació, modelització i dimensionament de xarxes: plans directors. Gestió avançada del drenatge urbà: explotació, neteja, manteniment, rehabilitació, criteris de risc del flux als carrers. Control ambiental en sistemes de drenatge: control d'abocaments al clavegueram i al medi receptor, control d'abocaments en temps de pluja. Règim sancionador. Sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) i aprofitament daigua de pluja.

La depuració daigües residuals. Línia daigua. Línia de fangs. Regeneració daigües residuals. Control de sistemes de depuració. Explotació i manteniment dinstal·lacions de sanejament. Gestió dactius dinfraestructures hidràuliques.


BLOC 2: GESTIÓ ESTRATÈGICA D'EMPRESES D'AIGUA

En aquest bloc es treballen continguts que permetran al participant el desenvolupament d'habilitats i l'adquisició d'eines per avaluar críticament les solucions per resoldre un problema concret, així com el coneixement de la gestió empresarial.

Models jurídics dempreses del cicle integral de laigua. Anàlisi estratègica, oportunitats i tendències (digital business, big data, empresa 4.0). Visió, planificació i desenvolupament destratègies de creixement. Control i indicadors de desenvolupament.

Anàlisi de lentorn econòmic. Economia circular. Planificació i control. Gestió economicofinancera empresarial. Anàlisi dels estats financers. Comptabilitat financera. Càlcul i gestió de costos. Procés de pressupostació. Anàlisi d'inversions i de valoracions. 

Cicle comercial del servei. El valor de la gestió i els processos comercials. Identificació i anàlisi dindicadors. Gestió econòmica del cicle comercial. Gestió operativa del cicle comercial. Atenció al client. Anàlisi i gestió de lexperiència dusuari.

Bases i metodologia per a la gestió integral de projectes. Cadena crítica. Programari per a la gestió de projectes. Gestió de resultats de projectes: de la planificació a la finalització. Factors socials dels projectes. Projectes i obres dinstal·lacions i infraestructures daigua. El paper de la innovació a l'estratègia empresarial. Models i tipus dinnovació. El procés i la gestió de la innovació. Innovació en tecnologia i gestió de laigua


AQUASEMINAR: "DESAFIAMENTS I ÚLTIMES TENDÈNCIES EN AIGUA I MEDI AMBIENT"

Nou mòdul, en format de seminari especialitzat, per oferir una visió d'alt nivell davant dels nous paradigmes de governança i gestió de l'aigua i el medi ambient. Es desenvolupa en dos blocs presencials:

 • Canvi cap a nous paradigmes
 • La presa de decisions: del desafiament a l'oportunitat

PROJECTE FINAL

Al final del màster, el participant és capaç de vincular el treball als diferents àmbits de la planificació de projectes i la gestió del cicle de l'aigua des d'un punt de vista integral, a través de l'elaboració del projecte final del màster desenvolupat sota el model START-UP. El projecte també pot ser una oportunitat perquè els participants trobin solucions a problemes reals de lactivitat de les seves empreses.

T'INTERESSA EL PROGRAMA I TENS DUBTES?

Posa't en contacte amb nosaltres al +34 932 479 735, escriu-nos un WhatsApp al +34 616 778 523 o bé deixa'ns les teves dades al formulari de contacte i aviat ens posarem en contacte amb tu.

¿TE INTERESA EL PROGRAMA Y TIENES DUDAS?

Aquest màster compta amb els millors professors de l'àmbit universitari i investigador, així com professionals d'empresa i perfils directius del sector, que garanteixen el sentit pràctic i l'aplicabilitat funcional dels continguts tractats.

Impulsem un aprenentatge actiu basat en el coneixement exhaustiu de les experiències adquirides i del desenvolupament de les capacitats diferencials de cada persona per formar professionals amb les habilitats que calen per formar part d'un sector creixent ple de nous reptes. És, en definitiva, un equip preparat per formar nous líders.

DIRECCIÓ ACADÈMICA

  D. XAVIER SÁNCHEZ-VILA

  Doctor enginyer de camins, canals i ports.
  Professor titular del Departament dEnginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

  D. MANUEL CERMERÓ ROMANÍ

  Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
  CEO de SUEZ a Espanya.

Una experiència única de formació tècnica i de gestió

La metodologia i els recursos de suport estan pensats per facilitar un aprenentatge autònom, flexible i orientat a la pràctica.

L'innovador tractament didàctic dels materials està fonamentat en la resolució de REPTES basats en els desafiaments professionals reals a què t'hauràs d'afrontar durant la teva vida professional.

Imagen

En primer lloc et presentem el repte que hauràs de resoldre i amb què et puguis enfrontar a la realitat; a continuació podràs accedir als continguts transmèdia per trobar la teva solució; per últim, has de lliurar la teva solució que podràs contrastar amb la solució proposada per l'expert.

A més, comptaràs amb el suport d'una comunitat dinàmica de companys, un cos docent d'experts, i amb el teu tutor acadèmic que t'acompanya des de l'inici.

Com és el campus virtual?

Formats transmèdia

Els reptes i altres continguts es presenten mitjançant diferents formats transmèdia:

 • Programes de ràdio.

  Veure demo

  Minireportatges, entrevistes, concursos, informatius, última hora...

 • Programes de televisió.

  Veure demo

  Reportatges en format audiovisual i recursos que complementen el contingut de manera didàctica.

 • Revistes i publicacions digitals.

  Veure demo

  Coneixements en un llenguatge periodístic, amè i dinàmic.

 • Manuals amb notes escrites per l'expert

  Veure demo

  Anotacions, consells, ressenyes destacant el que realment s'aplica al món professional.

 • Pantalles interactives

  Veure demo

Coneix més

Si t'interessa el programa, et convidem a entrar al entorn formatiu de l'Escola de l'Aigua.

Rebràs les claus d'accés i podràs conèixer de primera mà com és l'entorn, mostres dels materials didàctics innovadors i contactar amb el teu assessor acadèmic que et guiarà i resoldrà els dubtes que tinguis.

Hi ha possibilitats de fraccionar el pagament de la matrícula, així com acords amb entitats financeres que ofereixen condicions especials als estudiants.

Si pertanys a algun d'aquests col·lectius identifica't en el moment de formalitzar la matrícula perquè se t'apliqui la reducció corresponent

BECA EXCEL·LÈNCIA Màster Tecnologia i Gestió de l'Aigua

L'Escola de l'Aigua posa a la disposició dels professionals dos ajuts a l'estudi que cobriran el 50% de la matrícula del Màster en Tecnologia i Gestió de l'Aigua, valorada en 7.200€.

 • Ser menors de 35 anys
 • Ser persones individuals que autofinancen la matrícula al Màster.
 • Disposar d'un grau universitari, enginyeria superior o tècnica, llicenciatura o titulació que acrediti la formació necessària per accedir al programa

Descarrega't aquí les bases del programa per poder consultar tota la informació requerida i presenta la teva candidatura a admissions@laescoladelagua.com, indicant a l'assumpte del missatge "PRESENTACIÓ CANDIDATURA A PROGRAMA EXCEL·LÈNCIA"

El període per presentar la candidatura es inicia el 28 de desembre de 2023 i finalitza el 21 de febrer de 2024.

AJUDES ALS PROFESSIONALS D'AMÈRICA LLATINA

Afavorim els nivells de capacitació dels professionals del sector de l'aigua i per això ofereix una bonificació addicional del 10% a l'import de la matrícula de qualsevol dels programes de l'itinerari en línia de l'Escola de l'Aigua.

Aquest descompte s'ofereix de manera oberta a totes aquelles persones que puguin acreditar nacionalitat i residència a Perú, Colòmbia, Xile, Mèxic o Equador.

COM REALITZAR EL TRÀMIT? En el moment de la matrícula, a l'apartat “Disposes d'algun ajut” escull l'opció de “10% de col·lectiu bonificat” i remet-nos una còpia digital del passaport i certificat d'empadronament o altre document acreditatiu de la residència habitual.

ALTRES AJUDES

Si compleixes alguna de les condicions següents t'oferim un descompte en l'import de la matrícula:

Ajuts a la desocupació

Si estàs en situació d'atur, comptes amb una bonificació del 20% a l'import total del programa.
Hauràs de presentar el Certificat de Situació que emet el SEPE (INEM).

Ets un emprenedor?

Si estàs donat d'alta com a autònom, comptes amb una bonificació del 15% a l'import total del programa.
Hauràs de presentar els 3 darrers rebuts de la quota d'autònoms.

Família nombrosa

Si sou membre d'una família nombrosa comptes amb una bonificació del 5% import total del programa.

Pertanys a alguna associació o col·legi professional?

Si pertanys a algun d'aquests col·lectius, identifica't en el moment de formalitzar la matrícula perquè se t'apliqui la reducció del 15% de descompte (no acumulables).

Si sou membre de la xarxa Alumni de l'Escola de l'Aigua, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) o de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Si sou membre de l'associació Young Water Professional, compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Si sou membres del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Si sou membres del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Si sou membres del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Si sou membres del Col·legi Oficial d'Enginyers d'Obres Públiques de Catalunya compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

DADES BÀSIQUES

Inicio

Inici

2022

Duración

Durada

15 mesos - 1500 hores

Créditos

Crèdits

60 ECTS

Idioma

Idioma

Espanyol

Importe

Import

13.200€

Metodología

Metodologia

Semipresencial

Ubicació

Madrid (6 caps de setmana), Barcelona (3 caps de setmana), Alacant (1 cap de setmana).

Horari trobades presencials

Divendres tarda i dissabte complet. Les visites tècniques es fan els divendres de 9 a 13 h.

Titulació

Les persones que completin amb èxit el programa i compleixin els requisits acadèmics necessaris obtindran el títol de Màster en Tecnologia i Gestió de l'Aigua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per obtenir el títol de màster expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya cal tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. Si no és així, s'obtindrà un certificat de superació expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Si teniu dubtes sobre si la vostra titulació és correcta, contacteu amb el departament d'admissions.

PROCÉS DE MATRÍCULA

 1. 1 Inicia la teva matrícula

  Ets un particular? Clica aquí

  Ets una empresa? Contacta'ns per conèixer les bonificacions per volum d'inscrits.

 2. 2 Completa el formulari amb les dades personals, acadèmiques, professionals i fiscals.

 3. 3 Adjunta el teu CV actualitzat.

 4. 4 Escolliu la modalitat de pagament desitjada.

 5. 5 Un cop rebem i validem tota la documentació, et confirmarem la matrícula per correu electrònic.