El projecte SPIRE-SAIS en què l'Escola de l'Aigua participa ha estat acceptat per formar part del Pact for skills de la Unió Europea.

El projecte reuneix parts interessades de tota la comunitat SPIRE, incloses associacions del sector industrial, proveïdors d'educació i capacitació, organitzacions de recerca i tecnologia, institucions de recerca, empreses i altres, per permetre i accelerar l'adopció de simbiosi industrial i energia i que pretén desenvolupar un pla integral intersectorial d'habilitats. El projecte tracta de descriure el blueprint on skills per a les indústries intensives en energia, i recull la llista de les noves competències necessàries per donar resposta a les necessitats de les empreses ia aquests gaps de competències per sectors.

El Pack for Skills és un compromís i un enfocament compartit per al desenvolupament de les habilitats. Està fermament ancorat en els principis del pilar Europeu de drets socials i recolza els objectius del Green Deal i de la transformació digital, com estableix la comunicació de la Comissió “Una Europa social forta per a la transició justa.”

El Pacte té com a objectiu mobilitzar i incentiva les parts interessades públiques i privada a prendre mesures concretes per al upskilling i reskilling de les persones en edat de treballar. Al Pacte es pot sumar qualsevol organització o associació pública o privada amb ànim de capacitar o tornar a capacitar les persones d'edat treballadora. Respectarem i mantindrem els principis clau següents: Promoció d'una cultura d'aprenentatge permanent per a tothom, construcció de sòlides aliances d'habilitats, monitoritzar l'oferta / demanda d'habilitats i anticipar les necessitats d'habilitats i treballar contra la discriminació i la igualtat de gènere i la igualtat doportunitats.

Els desenvolupaments econòmics, digitals i tecnològics, així com l'augment de l'eficiència energètica i les demandes mediambientals, plantegen a les indústries europees intensives en energia molts desafiaments, inclosa l'actualització contínua de les qualificacions, els coneixements i el perfil d'habilitats de la mà obra.