La ciutat polonesa de Szczecin va acollir els passats 23 i 24 de novembre una nova trobada dels centres d'excel·lència en formació professionalitzadora (CoVEs) per a l'economia verda, agrupats al voltant del projecte europeu 3LoE.

Durant les dues jornades, els socis van posar en comú l'estat actual de desenvolupament institucional i programàtic dels centres alhora que es van apuntar els models de continuïtat a llarg termini dels CoVEs.

Entre les accions en desenvolupament per a l'Entorn d'Excel·lència a Catalunya destaquen la signatura del conveni amb la Universitat Rovira i Virgili per promoure graus universitaris amb menció dual, la incorporació de l'aprenentatge basat en reptes reals per a alumnat de FP o la programació de cursos oberts professionals del sector en matèria de producció energètica a partir de la gestió de residus i aigües depurades, en col·laboració amb el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.

En els propers mesos, Escola de l'Aigua oferirà noves formacions vinculades al Projecte 3LoE focalitzades a l'estalvi energètic, l'eficiència hídrica i la reutilització de recursos, i dirigides principalment a professionals en actiu de petites i mitjanes empreses.