Inici > Qualificació professional > Qualificació Professional > Funcionament i Operació d'EDAR
Qualificació Professional

Funcionament i Operació d'EDAR

Icon ubication Online
Icon calendar Abril, 2024
Funcionamiento y Operación de EDAR

El Curs Online en Funcionament i Operació d'EDAR permet al personal operari d'estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) identificar-ne els diferents processos de tractament de les aigües residuals, les instal·lacions bàsiques que s'utilitzen i les condicions normals de funcionament; ajustar i operar equips mecànics, elèctrics o de mesura de diferents paràmetres per al control de processos de depuració, i realitzar i controlar les operacions de tractament, emmagatzematge, aprofitament i retirada de residus i subproductes de depuració.

El disseny del programa, tant pel que fa als continguts com a l'enfocament de la impartició té un objectiu últim: que la formació aconsegueixi tenir un impacte real en l'exercici dels professionals.

DIRIGIT A:

 • Perfils operaris dʻestacions depuradores dʻaigües residuals (EDAR).

AL FINALITZAR, SERÀS CAPAÇ DE:

 • Conéixer les aigües residuals.

 • Conéixer les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR).

 • Conéixer el pretractament de l'aigua residual.

 • Conéixer el tractament primari d'aigües residuals.

 • Conéixer el tractament biològic d'aigües residuals.

 • Conéixer la línia de llots d'una EDAR.

 • Conéixer el tractament terciari o complementari d'aigües residuals.

 • Conéixer la presa de mostres per a l'anàlisi de l'aigua residual.

 • Conèixer la presa de dades d'instruments i mesuradors instal·lats a EDAR.

El contingut del curs s'ha elaborat prenent com referència el mapa de competències professionals que conformen els certificats de professionalitat aprovats pel Ministeri de Treball i Economia Social del Govern d'Espanya per al sistema de formació professional per a l'ocupació.

Sistema d'avaluació

Els tests es realitzen de forma individual i en format d'autocorrecció a través del campus virtual.

Totes les proves i preguntes estan basades en els continguts que s'imparteixen a cada unitat.

Diploma

Els participants que completin amb èxit el programa rebran un diploma acreditatiu expedit per lEscola de lAigua. Al diploma consta el nom del curs, les hores de formació, les unitats formatives superades i els continguts que conté cada unitat.

Per obtenir el diploma acreditatiu caldrà haver capacitat en la totalitat de continguts del curs i superar els tests d'avaluació que es plantegen al final de cada unitat didàctica.

Contingut

CRÈDITS

 • Tipus i composició general de les aigües residuals.
 • Normativa sobre abocament i aigües residuals.
 • Indicadors químics.
 • Indicadors fisicoquímics.
 • Indicadors microbiològics.
 • Contaminants específics i microorganismes patògens.
 • Problemes en una EDAR deguts a la composició de les aigües residuals.
 • Problemes en una EDAR deguts a altres factors.

 • Objectius de la depuració.
 • Processos unitaris.
 • Tipus de processos.
 • Processos secundaris.
 • Esquema de la línia daigua duna EDAR.
 • Seqüència lògica de tractaments i funció de cadascun.
 • Rendiments de depuració.

 • Desbast.
 • Desarenat.
 • Desgreixat.
 • Caracterització del residu.

 • Precipitació química.
 • Decantació física.
 • Principals coagulants i ajudants de coagulació.
 • Preparació i dosificació de reactius.
 • Característiques dels llots primaris.
 • Sistemes de purga de llots.

 • Fonament dels processos de fangs actius i llits bacterians.
 • Incorporació daire al sistema.
 • Agitació.
 • Recirculació de fangs.
 • Purga de fangs a l'excés.
 • Equips emprats.
 • Problemes de funcionament dels sistemes de fangs actius.
 • Tipus de tractaments biològics.

 • Decantació.
 • Filtració.
 • Desinfecció.

 • Llots primaris, secundaris i llots mixts.
 • Processos d'espessit per gravetat i flotació.
 • Tamisat de llots Avantatges i equips emprats.
 • Processos d'estabilització (digestió anaeròbica i estabilització aeròbica).
 • Línia de gas duna EDAR.
 • Deshidratació de llots (filtres banda, centrífugues, filtres premsa).
 • Evacuació de residus (cintes transportadores, tremuges).

 • Mesura i control d'olors a una EDAR.
 • Alternatives.
 • Extracció i tractament d'olors.

 • Tractaments emprats.
 • Normativa sobre aigües depurades.
 • Paràmetres de control de la qualitat.
 • Reutilització de biosòlids.
 • Valorització energètica.

 • Mostratge d'aigües i llots en plantes de tractament d'aigua.
 • Tipus de mostres.
 • Aplicació de les mostres al control de processos.
 • Criteris de selecció del punt de mostreig.
 • Tipus de recipients de mostreig.
 • Programació de presa de mostres automàtiques.
 • Preparació de mostres compostes.
 • Etiquetatge i referenciació de les mostres.
 • Ompliment de fulles de mostreig.
 • Tècniques de preservació de les mostres.

 • Registre dels mesuraments de cabal.
 • Unitats de mesura.
 • Formes dexpressar la concentració.
 • Registre de paràmetres físics.
 • Registre de paràmetres químics.
 • Instruments de mesura.
 • Calibratge i ajustament de mesuradors de paràmetres físics.
 • Instruments de mesura de paràmetres químics.
 • Regulació i control dequips de dosificació de reactius.
 • Registres de funcionament de bombes.
 • Registres de funcionament d'elements mecànics.
 • Protocol de registre de dades.
 • Interpretació d'esquemes, taules i gràfics.

T'INTERESSA EL PROGRAMA I TENS DUBTES?

Posa't en contacte amb nosaltres al +34 932 479 735, escriu-nos un WhatsApp al +34 616 778 523 o bé deixa'ns les teves dades al formulari de contacte i aviat ens posarem en contacte amb tu.

¿TE INTERESA EL PROGRAMA Y TIENES DUDAS?

Dades bàsiques

Duración

Durada

6 setmanes - 60 hores

Idioma

Idioma

Espanyol

Importe

Import

360€

Metodología

Metodologia

Online