Inici > Qualificació professional > Qualificació Professional > Replanteig de Xarxes d'Aigua Potable
Formació tècnica

Replanteig de Xarxes d'Aigua Potable

Icon ubication Online
Icon calendar 07 d'octubre 2024
Replanteo de Redes de Agua Potable

El Curs Online en Replanteig de Xarxes de Distribució d'Aigua Potable permet al personal operari de xarxes de distribució d'aigua potable analitzar el funcionament de les xarxes de distribució d'aigua per determinar-ne les característiques i els elements relacionats amb el muntatge, interpretar projectes de xarxes de distribució d'aigua per realitzar operacions de replanteig i altres relacionades amb el muntatge, descriure el funcionament general hidràulic d'una xarxa de distribució d'aigua i dels seus sistemes de control a partir dels corresponents plànols, enumerar, descriure i raonar les funcions dels diferents components que integren les xarxes de distribució d'aigua i descriure els requisits fonamentals dels reglaments i les normes aplicables a aquest tipus d'instal·lacions (normes d'instal·lacions d'aigua, ordenances municipals i reglaments de seguretat).

El disseny del programa, tant pel que fa als continguts com a l'enfocament de la impartició té un objectiu últim: que la formació aconsegueixi tenir un impacte real en l'exercici dels professionals.

DIRIGIT A:

 • Personal operari de xarxes de distribució daigua potable.

AL FINALITZAR, SERÀS CAPAÇ DE:

 • Analitzar el funcionament de les xarxes de distribució d'aigua per determinar-ne les característiques i els elements relacionats amb el muntatge.

 • Interpretar projectes de xarxes de distribució daigua per realitzar operacions de replanteig i altres relacionades amb el seu muntatge.

 • Descriure el funcionament general hidràulic d'una xarxa de distribució d'aigua i dels seus sistemes de control a partir dels plànols corresponents.

 • Enumerar, descriure i raonar les funcions dels diferents components que integren les xarxes de distribució daigua.

 • Descriure els requisits fonamentals dels reglaments i les normes aplicables a aquest tipus d'instal·lacions: normes d'instal·lacions d'aigua, ordenances municipals i reglaments de seguretat.

El contingut del curs s'ha elaborat prenent com referència el mapa de competències professionals que conformen els certificats de professionalitat aprovats pel Ministeri de Treball i Economia Social del Govern d'Espanya per al sistema de formació professional per a l'ocupació.

Sistema d'avaluació

Els tests es realitzen de forma individual i en format d'autocorrecció a través del campus virtual.

Totes les proves i preguntes estan basades en els continguts que s'imparteixen a cada unitat.

Diploma

Els participants que completin amb èxit el programa rebran un diploma acreditatiu expedit per lEscola de lAigua. Al diploma consta el nom del curs, les hores de formació, les unitats formatives superades i els continguts que conté cada unitat.

Per obtenir el diploma acreditatiu caldrà haver capacitat en la totalitat de continguts del curs i superar els tests d'avaluació que es plantegen al final de cada unitat didàctica.

Contingut

CRÈDITS

 • El cicle integral de laigua.
 • Models de gestió eficient i tècniques per a ús racional de l'aigua.
 • Física de fluids en xarxes de proveïment.
 • Efecte de la pèrdua de càrrega.
 • Línia piezomètrica.
 • Velocitats en la conducció i les repercussions.
 • El cop d'ariet.
 • Aire a les conduccions i sistemes d'evacuació-admissió.
 • Principis constructius de xarxes de distribució daigua, normativa daplicació.

 • Instal·lació de proveïment daigua i tipus existents.
 • Documentació base de projectes dinstal·lacions de proveïment daigua.
 • Visualització i interpretació de plànols de projectes segons les característiques.
 • Visualització i interpretació de plànols digitalitzats.
 • Disseny bàsic amb programes informàtics específics.
 • Operacions bàsiques amb arxius gràfics.

 • Tipus de xarxes de subministrament i proveïment daigua.
 • Configuració de la instal·lació.
 • Elements de comandament i accionament elèctric en instal·lacions hidràuliques.
 • Connexions de servei de les instal·lacions d'abastament d'aigua.
 • Característiques de les instal·lacions de reg.
 • Característiques de les instal·lacions contraincendis.
 • Equips i components de les instal·lacions de proveïment daigua.
 • Descripció dels procediments i operacions per al replantejament de les instal·lacions de proveïment daigua.

T'INTERESSA EL PROGRAMA I TENS DUBTES?

Posa't en contacte amb nosaltres al +34 932 479 735, escriu-nos un WhatsApp al +34 616 778 523 o bé deixa'ns les teves dades al formulari de contacte i aviat ens posarem en contacte amb tu.

¿TE INTERESA EL PROGRAMA Y TIENES DUDAS?

Dades bàsiques

Duración

Durada

2 setmanes - 20 hores

Idioma

Idioma

Espanyol

Importe

Import

150€

Metodología

Metodologia

Online