Inici > Qualificació professional > Qualificació Professional > Replanteig de Xarxes de Sanejament
Formació tècnica

Replanteig de Xarxes de Sanejament

Icon ubication Online
Icon calendar 07 d'octubre 2024
Replanteo de Redes de Saneamiento

El Curs Online en Replanteig de Xarxes de Sanejament permet als perfils operaris analitzar el funcionament de les xarxes de sanejament d'aigües residuals per determinar-ne les característiques i els elements relacionats amb el muntatge, interpretar projectes de xarxes de sanejament d'aigües residuals per realitzar operacions de replanteig i altres relacionades amb el muntatge, analitzar el funcionament de les xarxes de sanejament per determinar-ne les característiques i els elements relacionats amb el muntatge; descriure el funcionament general hidràulic d'una xarxa de sanejament i dels seus sistemes de control a partir dels corresponents plànols, enumerar, descriure i raonar les funcions dels diferents components que integren les xarxes de sanejament, descriure els requisits fonamentals dels reglaments i les normes aplicables a aquest tipus d'instal·lacions (normes d'instal·lacions d'aigua, ordenances municipals i reglaments de seguretat).

El disseny del programa, tant pel que fa als continguts com a l'enfocament de la impartició té un objectiu últim: que la formació aconsegueixi tenir un impacte real en l'exercici dels professionals.

DIRIGIT A:

 • Personal operari de xarxes daigües residuals.

AL FINALITZAR, SERÀS CAPAÇ DE:

 • Analitzar el funcionament de les xarxes de sanejament d'aigües residuals per determinar-ne les característiques i els elements relacionats amb el muntatge.

 • Interpretar projectes de xarxes de sanejament d'aigües residuals per fer operacions de replanteig i altres relacionades amb el muntatge.

 • Analitzar el funcionament de les xarxes de sanejament per determinar-ne les característiques i els elements relacionats amb el muntatge.

 • Descriure el funcionament general hidràulic d'una xarxa de sanejament i dels seus sistemes de control a partir dels plànols corresponents.

 • Enumerar, descriure i raonar les funcions dels diferents components que integren les xarxes de sanejament.

 • Descriure els requisits fonamentals dels reglaments i les normes aplicables a aquest tipus d'instal·lacions: normes d'instal·lacions d'aigua, ordenances municipals i reglaments de seguretat.

El contingut del curs s'ha elaborat prenent com referència el mapa de competències professionals que conformen els certificats de professionalitat aprovats pel Ministeri de Treball i Economia Social del Govern d'Espanya per al sistema de formació professional per a l'ocupació.

Sistema d'avaluació

Els tests es realitzen de forma individual i en format d'autocorrecció a través del campus virtual.

Totes les proves i preguntes estan basades en els continguts que s'imparteixen a cada unitat.

Diploma

Els participants que completin amb èxit el programa rebran un diploma acreditatiu expedit per lEscola de lAigua. Al diploma consta el nom del curs, les hores de formació, les unitats formatives superades i els continguts que conté cada unitat.

Per obtenir el diploma acreditatiu caldrà haver capacitat en la totalitat de continguts del curs i superar els tests d'avaluació que es plantegen al final de cada unitat didàctica.

Contingut

CRÈDITS

 • El cicle integral de laigua.
 • Models de gestió eficient i tècniques per a ús racional de l'aigua.
 • Física de fluids en xarxes de sanejament.
 • Efecte de la pèrdua de càrrega.
 • Línia piezomètrica.
 • Velocitats en la conducció i les repercussions.
 • El cop d'ariet.
 • Aire a les conduccions i sistemes d'evacuació-admissió.
 • Principis constructius de xarxes de sanejament daigües residuals.
 • Normativa daplicació.

 • Instal·lació de xarxa de sanejament daigües residuals i tipus existents.
 • Documentació base de projectes dinstal·lacions de sanejament daigües residuals.
 • Visualització i interpretació de plànols de projectes segons les característiques.
 • Visualització i interpretació de plànols digitalitzats.
 • Disseny bàsic amb programes informàtics específics.
 • Operacions bàsiques amb arxius gràfics.

 • Tipus de xarxes de sanejament i classificació.
 • Configuració de la instal·lació: parts i elements constituents.
 • Elements de comandament i accionament elèctric d'instal·lacions de sanejament i característiques i funcionament.
 • Xarxes de clavegueram: característiques i funcionament.
 • Equips i components de les instal·lacions de sanejament.
 • Descripció dels procediments i operacions per al replantejament de les instal·lacions de sanejament.

T'INTERESSA EL PROGRAMA I TENS DUBTES?

Posa't en contacte amb nosaltres al +34 932 479 735, escriu-nos un WhatsApp al +34 616 778 523 o bé deixa'ns les teves dades al formulari de contacte i aviat ens posarem en contacte amb tu.

¿TE INTERESA EL PROGRAMA Y TIENES DUDAS?

Dades bàsiques

Duración

Durada

2 setmanes - 20 hores

Idioma

Idioma

Espanyol

Importe

Import

150€

Metodología

Metodologia

Online