Inici > Executive Education > Seminari > Operació i Manteniment de Plantes de Tractament d'Aigües Residuals (EDAR) i Plantes de Tractament d'Aigües Residuals Industrials (EDARI)
Seminari

Operació i Manteniment de Plantes de Tractament d'Aigües Residuals (EDAR) i Plantes de Tractament d'Aigües Residuals Industrials (EDARI)

Icon ubication Online
Icon calendar Maig, 2024
Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (EDAR) y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (EDARI)

L'Escola de l'Aigua com a participant al projecte 3LoE, ha organitzat el curs "Operació i Manteniment de Plantes de Tractament d'Aigües Residuals (EDAR) i Plantes de Tractament d'Aigües Residuals Industrials (EDARI)" de 75 hores de autoaprenentatge online.

L'objectiu principal d'aquest programa és adquirir, ampliar i millorar competències tècniques per gestionar eficaçment els actius relacionats amb la depuració d'aigües, optimitzant-ne el manteniment i el rendiment ifamiliaritzar-se amb el funcionament específic d'una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de tipus industrial, incloent-hi els seus processos i requeriments particulars.

DIRIGIT A:

  • Directius i tècnics de petites i mitjanes empreses de qualsevol àmbit
  • Professionals del sector
  • Consultors
  • Estudiants interessats a adquirir o ampliar coneixements en l'àmbit del subministrament i estalvi d'aigua

ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES:

Amb la realització del curs, obtindràs les competències següents:

  • Ser capaç de seleccionar aspectes clau en l'operació i els tècnics d'una EDAR i definir estratègies d'explotació efectives 
  • Identificar òptims locals i globals en la gestió de la EDAR
  • Ser capaç de relacionar aspectes tècnics i econòmics a l'operació, aspectes relacionats amb l'entorn de treball de les EDARi i examinar els tractaments més freqüents.
  • Identificar els paràmetres principals relacionats amb el control, l'operació i el manteniment d'una EDARi i relacionar possibles problemes que poden sorgir durant l'explotació

CERTIFICACIÓ:

Els participants que superin el programa rebran un certificat acreditatiu de lEscola de lAigua.

El programa està dissenyat perquè sigui online, amb un tutor assignat al campus per si hi ha dubtes sobre la matèria.

1. Gestió del personal

2. Control de processos

3. Límits admissibles per a les emissions

4. Criteris de regulació dequips

5. Control de ràtios

6. Control de costos

1. Quin és lobjectiu de la gestió dactius en una instal·lació de depuració?

2. Elaboració d'inventaris

3. Manteniment legal en matèria de gestió dactius

4. Manteniment

5. Presa de decisions en funció de limitacions internes i externes

1. Introducció a la depuració d'aigües residuals industrials i al seu marc legal 

2. Abocament d'aigües residuals industrials 

3. L'Estació Depuradora d'Aigua Residual industrial (EDARi)

Inicio

Inici

Maig 2024

Duración

Durada

75 hores

Idioma

Idioma

Espanyol

Importe

Import

Gratuït

Metodología

Metodologia

Online