Inici > Executive Education > Seminari > Abordant l'Emergència Climàtica i el seu Impacte al Cicle de l'Aigua: Enfocaments Pràctics i Solucions Innovadores
Seminari

Abordant l'Emergència Climàtica i el seu Impacte al Cicle de l'Aigua: Enfocaments Pràctics i Solucions Innovadores

Icon ubication Online
Icon calendar Maig, 2024
Abordando la Emergencia Climática y su Impacto en el Ciclo del Agua: Enfoques Prácticos y Soluciones Innovadoras

L'Escola de l'Aigua com a participant al projecte 3LoE, ha organitzat el curs "Abordant l'Emergència Climàtica i el seu Impacte al Cicle de l'Aigua: Enfocaments Pràctics i Solucions Innovadores" de 75 hores de autoaprenentatge online.

L'objectiu principal d'aquest programa és comprendre la interrelació entre l'aigua i el desenvolupament sostenible, incloent-hi la importància de la gestió sostenible dels recursos hídrics per assolir els objectius de desenvolupament a nivell local, regional i global.

Desenvolupar competències per abordar l'emergència climàtica i el seu impacte al cicle de l'aigua, incloent-hi la identificació de riscos, la implementació de mesures d'adaptació i la promoció de pràctiques de mitigació que contribueixin a la resiliència dels sistemes hídrics i la sostenibilitat ambiental.

DIRIGIT A:

 • Directius i tècnics de petites i mitjanes empreses de qualsevol àmbit
 • Professionals del sector
 • Consultors
 • Estudiants interessats a adquirir o ampliar coneixements en l'àmbit del subministrament i estalvi d'aigua

ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES:

Amb la realització del curs, obtindràs les competències següents:

 • Ser capaç de definir el concepte de desenvolupament sostenible, de llistar les principals categories d'impacte associades als recursos hídrics, reconeixent-ne la importància i els efectes en l'entorn
 • Identificar la situació política, econòmica i social actual de cada entorn, comprenent els efectes que pot tenir sobre les empreses responsables dels serveis daigua.
 • Seleccionar tecnologies i solucions apropiades per a una gestió responsable dels recursos hídrics, i aplicar-les considerant les condicions específiques de l'entorn i els requisits de la xarxa.
 • Ser capaç d'aplicar la metodologia de càlcul de la petjada hídrica al cicle integral de l'aigua, avaluant i quantificant l'ús i la disponibilitat d'aigua associats a activitats humanes.
 • Conèixer les mesures correctives i preventives dirigides a preservar els recursos hídrics, demostrant coneixement d'estratègies aplicables per conservar i protegir l'aigua i el poder associar la importància del diàleg amb els grups d'interès vinculats al consum i la gestió dels recursos hídrics, reconeixent-ne el paper en la presa de decisions i la sostenibilitat.
 • Identificar oportunitats específiques perquè les empreses de gestió de l‟aigua desenvolupin models de negoci que siguin sostenibles ambientalment, inclusius socialment i econòmicament viables, demostrant habilitat en la identificació d‟estratègies innovadores.
 • Ser capaç de proposar una estratègia general des de la perspectiva d'una empresa gestora de l'aigua per contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), mostrant habilitat en la planificació estratègica i l'aplicació de principis sostenibles eidentificar els principals efectes del canvi climàtic al cicle de l'aigua, incloent canvis en els patrons de precipitació, augment d'esdeveniments climàtics extrems i alteracions en la disponibilitat i la qualitat de l'aigua.
 • Analitzar els riscos i els desafiaments específics que l'emergència climàtica planteja per a la gestió de recursos hídrics, incloent-hi l'escassetat d'aigua, la intrusió salina, l'erosió del sòl i la pèrdua de biodiversitat aquàtica jadquirir coneixements sobre estratègies i mesures dadaptació al canvi climàtic en làmbit del cicle de laigua, incloent la gestió integrada de recursos hídrics, la infraestructura verda, la captació i emmagatzematge daigua de pluja, i la reutilització daigües residuals tractades.

La metodologia d'adquisició de competències està dissenyada en modalitat en línia.

 • Concepte DS
 • Aigua i desenvolupament sostenible
 • Solucions i tecnologies sostenibles
 • Aigua i ciutat
 • Indicadors per mesurar una gestió responsable

 • Els ODS: 17 objectius per transformar el món
 • L'aigua: una palanca per a la sostenibilitat i la innovació
 • Els vuit desafiaments per a les gestores del cicle integral de l'aigua

 • Emergència climàtica
 • Efectes al cicle de l'aigua
 • Context legislatiu i estratègies globals de canvi climàtic
 • Mitigació. Càlcul de Petjada de carboni, estàndards, emissions al cicle de l'aigua i estratègies de reducció.
 • Adaptació al canvi climàtic
 • Reporting climàtic
 • Casos de referències

Inicio

Inici

Maig 2024

Duración

Durada

75 hores

Idioma

Idioma

Espanyol

Importe

Import

Gratuït

Metodología

Metodologia

Online