Inici > Executive Education > Seminari > Gestió Sostenible d'Aigües Residuals a l'Economia Circular: Enfocaments i Solucions
Seminari

Gestió Sostenible d'Aigües Residuals a l'Economia Circular: Enfocaments i Solucions

Icon ubication Online
Icon calendar Maig, 2024
Gestión Sostenible de Aguas Residuales en la Economía Circular: Enfoques y Soluciones

L'Escola de l'Aigua com a participant al projecte 3LoE, ha organitzat el curs "Gestió Sostenible d'Aigües Residuals a l'Economia Circular: Enfocaments i Solucions" de 75 hores de autoaprenentatge online. 

Lobjectiu principal daquest programa és adquirir coneixements per comprendre els principis i processos involucrats en el reciclatge de l'aigua provinent de la depuració, incloent-hi tecnologies i pràctiques per a la reutilització segura i sostenible.

Adquirir coneixements sobre les tecnologies i estratègies disponibles per modernitzar una planta de tractament d'aigües residuals, amb l'objectiu de millorar-ne l'eficiència, el rendiment i el compliment normatiu.

Desenvolupar habilitats per identificar oportunitats de millora en l‟eficiència energètica de les instal·lacions relacionades amb l‟aigua, així com per implementar mesures i solucions que redueixin el consum energètic i promoguin pràctiques sostenibles.

DIRIGIT A:

 • Directius i tècnics de petites i mitjanes empreses de qualsevol àmbit
 • Professionals del sector
 • Consultors
 • Estudiants interessats a adquirir o ampliar coneixements en l'àmbit del subministrament i estalvi d'aigua

ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES:

Amb la realització del curs, obtindràs les competències següents:

 • Ser capaç de llistar els processos i els mecanismes involucrats en la regeneració de l'aigua residual i seleccionar la tecnologia de regeneració més apropiada a cada cas.
 • Ser capaç de definir els paràmetres clau que cal controlar i ajustar durant el procés de regeneració de l'aigua.
 • Enumerar els requisits específics de qualitat de l'aigua regenerada segons la seva aplicació final i esquematitzar el desenvolupament d'un pla analític detallat que permeti monitoritzar i assegurar la qualitat del tractament i l'aigua regenerada.
 • Ser capaç d'identificar tecnologies emergents aplicables a una EDAR i examinar una EDAR com a generadora de recursos i explorant-ne la integració a l'economia circular.
 • Ser capaç d'explorar els sistemes de control essencials per millorar el procés d'una EDAR identificar la problemàtica dels contaminants emergents.
 • Interpretar l'avaluació dels consums energètics d'una instal·lació d'aigua, interpretant-ne les implicacions en costos i eficiència operativa i llistar els indicadors específics d'eficiència energètica aplicables a instal·lacions del sector de l'aigua, mostrant coneixement dels estàndards i les mètriques utilitzats per mesurar l'eficiència energètica.
 • Ser capaç d'estimar l'eficiència energètica dels equips que integren les instal·lacions d'aigua, identificant-ne el rendiment i la contribució al consum energètic global.
 • Identificar els diversos factors que influeixen en el consum d'energia a les instal·lacions d'aigua i identificar les variables que impacten en l'eficiència energètica.
 • Reconèixer i assenyalar àrees específiques dins d'una instal·lació d'aigua que podrien no ser eficients energèticament i demostrar habilitat per identificar oportunitats de millora.
 • Ser capaç de proposar un pla teòric per millorar l'eficiència energètica en instal·lacions d'aigua i identificar accions específiques per optimitzar el consum d'energia.

La metodologia d'adquisició de competències està dissenyada en modalitat en línia.

1. Usos de laigua regenerada. Qualitat de laigua en funció de lús.

2. Tecnologies de regeneració d'aigües

3.  Control de la qualitat de l'aigua i el pla analític

4. Adequació de recursos a les necessitats del client

1. Per què una EDAR del segle xxi? Raons econòmiques, socials i mediambientals?

2.  Tecnologies emergents

3.  Recuperació de subproductes

4. Sistemes de control

5.  Contaminants emergents

1. Conceptes energètics

2 Consum energètic al cicle integral de l'aigua

3. Marc regulador

4 Gestió integral de lenergia

5 Auditoria energètica

6 Generació energètica

Inicio

Inici

Maig 2024

Duración

Durada

75 hores

Idioma

Idioma

Espanyol

Importe

Import

Gratuït

Metodología

Metodologia

Online